به هویدا خوش آمدید

ارزیابی مشتری

آنچه (مشتریان) می گویند

 

 

 

 

 

 

 

ابروز

من ظروف شیشه ای را از Huid خریده امa چندین بار ، و من هر بار از همکاری ما راضی هستم. بسته بندی خوب است ، هیچ آسیبی ندارد و تحویل به موقع است.

ریلیکان

مثل همیشه خدمات مشتری عالی است. شما عزیزان عالی بوده اید و اگر ما هرگز به آزمایشگاه نیاز داریمشیشهکالاها ، شما اولین تماس ما خواهید بود.